Независимая оценка качества услуг
Thursday, 10 August 2017

НОК МЗ НО – http://zdrav-nnov.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami

Нормативно-правовая база – http://zdrav-nnov.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami/normativno-pravovye-akty

Результаты – http://zdrav-nnov.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami/normativno-pravovye-akty

Нормативно–правовые акты – http://zdrav-nnov.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami/normativno-pravovye-akty 

 

Последнее обновление ( Tuesday, 15 August 2017 )